(Tota pulchra es Maria. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum mariologicznego
z okazji 150 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej,
Licheń, 17-20 maja 2004 r., red. J. Kumala MIC, Licheń 2004, ss. 43-86)

 

ks. dr hab. Stanisław Longosz

Niepokalane poczęcie w kontekście nauczania Ojców Kościoła o świętości Maryi (II-IV wiek)

 

 

Loading...

„Niepokalane Poczęcie Maryi rozpoczęło wielkie dzieło odkupienia, które dokonało się za sprawą bezcennej krwi Chrystusa. Każdy człowiek jest powołany, aby w Nim w pełni się realizować, dążąc do doskonałej świętości (por. Kol 1,28). Niepokalane Poczęcie jest zatem niczym jutrzenka zapowiadająca promienny dzień Chrystusa, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie przywróci pełną harmonię między Bogiem a ludzkością”.

św. Jan Paweł II

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary

Kontakt

Telephone: (48) 63 270 77 20 
Email: mater@marianie.pl
Website: http://www.maryja.pl/